Uitvaartverzekeringen. Het is goed om nu al zaken te regelen voor later!

  Uitvaartverzekeringen

  Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd,  kun je je verzekeren voor jouw uitvaart. Een uitvaart kost al snel € 8.000,- en is dus erg kostbaar. Wanneer je dit niet zelf kunt of wilt betalen, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorg je ervoor dat je je nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat. 

  Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag of welke diensten er worden uitgekeerd of geleverd bij jouw overlijden. Dit afgesproken bedrag kan bij sommige verzekeraars hoger worden door optierecht, winstdeling of indexering. 

  • Kapitaal uitvaartverzekering

   Hoewel overlijden geen prettig onderwerp is, is het toch goed om hier even bij stil te staan. Bij een sterfgeval is er toch een aanzienlijk bedrag nodig voor de uitvaartverzorging. Je hebt je eigen wensen. Je bepaalt de inrichting van je auto, de reisbestemmingen in je vakantie.

   Wellicht heb je ook wensen ten aanzien van je uitvaart en wil je dat alles goed geregeld is. Graag leggen we je uit wat de kapitaal uitvaartverzekering inhoudt. Bij deze vorm uitvaartverzekering keert de verzekeraar een kapitaal (geldbedrag) uit aan de nabestaanden waarmee de uitvaart kan worden bekostigd.

   Kenmerken

   • Nabestaanden hebben volledige vrijheid over het te besteden bedrag. Dit bedrag hoeft niet verplicht te worden besteed aan de uitvaart. Er is dus ook vrijheid in keuze over hoe de uitvaart wordt ingericht.
   • Er is volledige vrijheid over de keuze van een uitvaartverzorger.
   • De hoogte van het verzekerd bedrag kan vooraf bepaald worden. Zo kun je dus voor een sobere of uitgebreide uitvaart kiezen.
   • De nabestaanden moeten bij het regelen van de uitvaart zelfstandig een uitvaartverzorger inschakelen en alles in overleg met hem/haar invullen.
   • In sommige gevallen kan het voorkomen dat de hoogte van het uitgekeerde bedrag op het moment van overlijden niet voldoende blijkt te zijn om de wensen in te vullen. De nabestaanden zullen dan bij moeten betalen. Zeker bij lang geleden afgesloten, niet geïndexeerde uitvaartverzekeringen kan dit het geval zijn.

    

    

  • Natura uitvaartverzekering

   Hoewel overlijden geen prettig onderwerp is, is het toch goed om hier even bij stil te staan. Bij een sterfgeval is er toch een aanzienlijk bedrag nodig voor de uitvaartverzorging. Je hebt je eigen wensen. Je bepaalt de inrichting van je auto, de reisbestemmingen in je vakantie. Wellicht heb je ook wensen ten aanzien van je uitvaart en wil je dat alles goed geregeld is.

   Graag leggen we je uit wat de natura uitvaartverzekering inhoudt. Bij deze vorm uitvaartverzekering worden er een aantal standaard diensten verzekerd, zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en de auto's. Het verzorgen van de uitvaart wordt uit handen van de nabestaanden genomen.

   Kenmerken

   • De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis genoemd staat. Nabestaanden hoeven geen extra kosten te betalen, maar als nabestaanden andere wensen hebben, zul je al snel moeten bijbetalen.
   • Nabestaanden zijn minder druk met het invullen van de uitvaart, het merendeel van het werk wordt hun direct uit handen genomen.
   • Omdat het een pakketverzekering is kan er in principe alleen worden gekozen voor aangesloten uitvaartverzorgers. Wil je toch door een andere partij de uitvaart laten verzorgen, dan wordt er een bedrag uitgekeerd. Hiervan kunnen de gekozen diensten over het algemeen niet volledig betaald worden.
   • De nabestaanden zitten meestal vast aan alle diensten die onderdeel zijn van het gekozen pakket, zelfs wanneer men van deze diensten geen gebruik wil maken. Er zal dan ook geen geld worden uitgekeerd.
  • Wat kost tegenwoordig een uitvaart?
  • Rekentool kapitaal bij elkaar sparen

   Met deze rekentool kun je uitrekenen wat en hoe lang je moet sparen voordat je een kapitaaltje bij elkaar hebt, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

   Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

   Ook kun je kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

  • Advies over uitvaartverzekeringen (Monuta)

   Laat je nabestaanden niet met onverwachte kosten achter

   Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Toch is het goed om nu al na te denken over je uitvaart. Welke wensen heb je? En kunnen je nabestaanden deze wensen later betalen? Het is vaak goed om een uitvaartverzekering af te sluiten, want er is niet altijd voldoende geld beschikbaar om de onverwachte kosten van een uitvaart op te vangen. Of misschien heb je u al een uitvaartverzekering, maar ben je verzekerd voor een te laag bedrag.

   Door je uitvaart nu alvast financieel te regelen, kun je voorkomen dat er later geen geld beschikbaar is. Dit geeft rust voor jezelf en voor je nabestaanden. Bekijk hier met welke uitvaartkosten je nabestaanden mogelijk te maken krijgen:

    

   Maak een berekening van de uitvaartkosten: vul hier de uitvaartkostenmeter in. 

   Passende verzekering

   Uitvaarten worden tegenwoordig steeds persoonlijker ingevuld. De kosten voor het laatste afscheid verschillen dan ook sterk. Wat uw wensen ook zijn, voor iedereen is er een passende uitvaartverzekering van Monuta. U kunt bijvoorbeeld een pakket van diensten en producten verzekeren met een aanvullend geld bedrag. Zo weet u zeker dat uw uitvaart goed wordt verzorgd en is er geld voor extra wensen beschikbaar.

   Met de Uitvaart Geld-verzekering verzekert u alleen een geldbedrag. Deze verzekering keert een bedrag uit waarmee uw nabestaanden de kosten van de uitvaart kunnen betalen. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. De uitvaartverzekeringen van Monuta kunt u afsluiten tegen uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premie. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

   Waarom Monuta?

   Monuta vindt het belangrijk dat nabestaanden met een goed gevoel op het afscheid kunnen terug kijken. Samen met de nabestaanden geven de uitvaartverzorgers vorm aan een afscheid dat past bij de overledene. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart.

   Dat de verzekerden zeer tevreden zijn over de dienstverlening van Monuta blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Monuta werd in dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, beoordeeld als beste uitvaartverzekeraar. Daarom werken wij graag met hen samen.

   Assurantiekantoor de Ruijter adviseert u graag over een uitvaartverzekering die past bij uw situatie en uw uitvaartwensen.

  Rekenhulpen - Leven & Overlijden (Uitvaart)

  Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

   Betaling uitvaartnota is vaak niet vanzelfsprekend

   Een uitvaart kost vaak meer geld dan we denken. Dat besef begint bij steeds meer mensen door te dringen, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Monuta onder ruim 56.000 Nederlanders. De helft van hen weet niet of de kosten van de uitvaart straks wel betaald kunnen worden.

   De rekening van een uitvaart bedraagt al snel € 8.500. Drie op de tien Nederlanders geven aan dat zij zo’n bedrag niet binnen 30 dagen kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Daarnaast zegt 12% afhankelijk te zijn van vrienden of kennissen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Tot slot heeft 10% van de mensen geen idee of ze de kosten binnen een maand kunnen betalen.

   Samengevat is het dus voor 52% van de Nederlanders ongewis of ze straks wel voldoende geld hebben voor de uitvaart van een dierbare. De meerderheid van deze groep zegt zelfs zeker te weten dat ze die kosten niet kunnen betalen.

   Lager opgeleiden

   Vooral bij lager opgeleiden is de portemonnee slecht gevuld: bijna vier op de tien zegt beslist geen geld te hebben om een uitvaart op tijd te kunnen betalen. Dat probleem is bij hoger opgeleiden twee keer zo klein: twee op de tien zegt te weinig geld te hebben voor de uitvaartkosten.

   Jongeren

   Bij jongeren tot 30 jaar zegt meer dan een op de drie in geen geval de kosten te kunnen ophoesten; een kwart zou dat alleen met hulp van anderen kunnen. Bij de 65-plussers zegt altijd nog bijna 25% moeite te hebben met het betalen van de rekening.

   Ook verzekerden zijn onzeker

   Zo’n 30% van de Nederlanders heeft helemaal geen uitvaartverzekering. Maar ook als men wel een uitvaartverzekering heeft kan het zijn dat nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan. Ongeveer een derde van de verzekerden is namelijk onderverzekerd, waardoor de polis slechts een (klein) deel van de totale kosten dekt.

   Voor veel nabestaanden dreigt een financiële tegenvaller in een periode waarin zij het emotioneel zwaar hebben door het verlies van een dierbare. Voor deze groep loont het de moeite om eens stil te staan bij de uitvaart en de kosten die daarmee gepaard gaan. Een passende uitvaartverzekering kan na een overlijden veel extra zorgen en leed voorkomen. 

   Meer informatie? Bel gerust met Assurantiekantoor de Ruijter: 045 - 52 50 681, of stuur een e-mail naar info@deruijter.nu