Uitkering bij in leven zijn. Of bij overlijden. Of in beide gevallen. Hoe werkt dat eigenlijk?

  Kapitaalverzekeringen

  De slogan 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' van de belastingdienst gaat zeker niet op voor kapitaal- en risicoverzekeringen. De fiscale regels zijn alles behalve makkelijk te begrijpen en in de loop van de tijd steeds veranderd. Hierdoor is er een complexe materie ontstaan, die voor de meeste mensen echt niet meer te begrijpen is. 

  Er zijn verschillende soorten kapitaal- & risicoverzekeringen. We hebben ze hieronder voor jou op een rij gezet!

  • Kapitaalverzekering

   Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

   Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

   Hoe een kapitaalverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

   Met welk doel sluit je een kapitaalverzekering?

   • aflossing hypotheek (KEW)
   • studie kinderen
   • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
   • pensioenkapitaal opbouwen
   • lijfrentekapitaal opbouwen
   • .....

   Een goedkope kapitaalverzekering?

   Bij kapitaalverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten:

   • welke kosten worden ingehouden
   • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
   • en zo voort

   Ben je op zoek naar een goedkope kapitaalverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde bedrag in een kapitaalverzekering.

   Bij Assurantiekantoor de Ruijter kun je rekenen op een deskundig advies

   Met een kapitaalverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan sparen. Sparen geeft zekerheid. Wat je betaalt, wordt niet volledig gespaard, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen.

   Verzekering opzeggen

   Eerder beëindigen (afkopen) kost je altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als je zo'n polis vroegtijdig stopt, loop je die voordelen waarschijnlijk mis.

   Daarnaast krijg je misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis. Overstappen kan vaak wel. Hou er wel rekening mee dat overstappen in de regel geld kost.

   Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet. De verzekeraar bepaalt die.

   Aanvullende dekkingen

   Voor een ongestoorde opbouw van je vermogen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kun je er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten. De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.

   Woekerpolis

   Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen kapitaalverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van deze verzekeringen voldoet niet aan wat je als klant kon verwachten.

   De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet jouw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis. 

   Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder uje actie onderneemt, hoe eerder je je eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer je een kapitaalverzekering hebt (KEW) om je hypotheek mee af te lossen of om in je pensioen te voorzien.

  • Beleggingsverzekering

   Wordt bij de kapitaalverzekering gespaard en is er sprake van een verzekerd (gegarandeerd) eindkapitaal, bij de beleggingsverzekering wordt er belegd en is het eindkapitaal afhankelijk van de beleggingsresultaten.

   Veel verzekeringsmaatschappijen brengen beleggingsverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

   Hoe een beleggingsverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

   Een goedkope beleggingsverzekering?

   Bij beleggingsverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

   Denk aan:

   • hoe wordt er met je geld belegd
   • welke kosten worden ingehouden
   • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
   • en zo voort

   Ben je op zoek naar een goedkope beleggingsverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het beoogde eindkapitaal en het rendement op de premie-inleg.

   Bij Assurantiekantoor de Ruijter kun je rekenen op een deskundig advies.

   Met een beleggingsverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan beleggen. Sparen geeft zekerheid. Met beleggen loop je het risico dat door tegenvallende beleggingsresultaten het opgebouwde bedrag (zwaar) kan tegenvallen. 

   Bijsluiter

   Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

   Wat je betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

   Lees hier meer over de Code Rendement en Risico.

    

  • Spaarverzekering

   Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

   Daarnaast biedt een spaarverzekering financiële bescherming bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en/of arbeidsongeschiktheid. Hoe een spaarverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie.

   Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en vooral je toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

   Een goedkope spaarverzekering?

   Bij een spaarverzekering wordt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd. Dat garantiekapitaal kan gelijk zijn aan de ingelegde premies, of aan de ingelegde premies plus een bepaald rendement. Boven op de garantie kun je kiezen voor een winstdeling.

   De premies worden meestal belegd in relatief veilige en gespreide beleggingen. Bij de meeste aanbieders kun je zelf kiezen hoeveel van de beschikbare premie je in welke beleggingsfondsen wilt beleggen.

   Ben je op zoek naar een goedkope spaarverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde/gegarandeerde bedrag in de spaarverzekering.

   Verzekering opzeggen

   Eerder beëindigen (afkopen) kost je altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als je zo'n polis vroegtijdig stopt, loop je die voordelen waarschijnlijk mis.

   Daarnaast krijg je misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis. Overstappen kan vaak wel. Hou er rekening mee dat overstappen in de regel (veel) geld kost.

   Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet.

   Goedkoop alternatief is banksparen

   Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de spaarverzekering. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

   De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die je binnen de woekerpolissen betaalt.

   Wat je wel in de gaten moet houden is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. Je zult dus een losse risicoverzekering moeten sluiten. De premies van risicoverzekeringen zijn de laatste jaren enorm verlaagd.

  • Studieverzekering

   Het is een kapitaalverzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

   Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter studieverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

   Het zijn vaak de ouders of grootouders die een studieverzekering afsluiten waarmee het (klein)kind een studie kan bekostigen.

   Een goedkope studieverzekering?

   Bij kapitaalverzekeringen (en dus ook bij studieverzekeringen) is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

   • hoe wordt er met je geld belegd
   • welke kosten worden ingehouden
   • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
   • en zo voort

   Ben je op zoek naar een goedkope studieverzekering? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het uit te keren eindkapitaal. 

    

   Goedkoop alternatief

   Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de studieverzekering. Je kunt er een studiekapitaal bij elkaar (laten) sparen. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

   De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die je binnen de woekerpolissen betaalt.

   Wat je wel in de gaten moet houden  is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. Je zult dus een losse risicoverzekering moeten sluiten. 

  • Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

   De KEW is hetzelfde als een 'kapitaalverzekering' met maar één verschil: de uitkering van de verzekering moet worden gebruikt om de hypotheeklening af te lossen.

   Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (bij de KEW is dat dus de 'bank'). 

   Let op:

   Een KEW is vanaf 2013 niet meer mogelijk. Vanaf 2013 worden alleen nog hypotheken verstrekt waarbij het verplicht is om direct af te lossen. Anders verliest je het recht op renteaftrek. Bestaande hypotheken vallen onder een overgangsregime.

   Er zijn twee typen kapitaalverzekeringen:

   1. KEW waarbij de uitkering wordt belast in box 1, maar je kunt vaak gebruik maken van een vrijstelling
   2. Reguliere kapitaalverzekering zonder beperkingen qua bestedingsdoel. Bij deze verzekering wordt de waarde tijdens de looptijd belast in box 3.

   Deze kapitaalverzekeringen kennen drie varianten: de spaarverzekering, de beleggingsverzekering of een combinatie van deze twee varianten. 

   Een andere vorm van kapitaal sparen is de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), de bankspaarhypotheek. Dit is een spaarrekening waarbij je verplicht bent om met gespaarde bedrag de hypotheek af te lossen. Andere bestedingsdoelen zijn niet mogelijk.

   Laat je je erg goed informeren over alle fiscale aspecten van deze vormen van kapitaalverzekeringen. Een verkeerde beslissing kan je letterlijk duizenden euro's aan belastingheffing kosten.

  • Gemengde verzekering

   Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

   Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

   Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

   Risicoverzekeringen

   • Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

    Met een overlijdensrisicoverzekering voorkom je dat je nabestaanden in financiële problemen komen als je komt te overlijden. Als je een partner hebt en één van jullie beiden komt te overlijden, wordt de achterblijvende partner of het gezin vaak geconfronteerd met hoge kosten terwijl het inkomen van de overledene is weggevallen. 

    De hypotheek of huur moet dan ineens door één persoon worden betaald. En misschien moeten er extra kosten worden gemaakt voor kinderopvang en huishoudelijke hulp. Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat er in zo'n situatie geld beschikbaar is waardoor je deze kosten kunt blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt dus zekerheid.

    Met welk doel sluit u een ORV?

    • aflossing hypotheek bij overlijden
    • studie kinderen kunnen bekostigen
    • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen voor extra kosten i.v.m. overlijden
    • nabestaandenpensioenkapitaal veiligstellen
    • nabestaandenlijfrentekapitaal veiligstellen
    • .....

    Een goedkope ORV? 

    Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten.

    Denk aan:

    • hoe wordt er met je geld belegd
    • welke kosten worden ingehouden
    • kun je makkelijk overstappen naar een andere vorm
    • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
    • en zo voort

    Ben je op zoek naar een goedkope ORV? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag.

    Verschil tussen ORV en Uitvaartverzekering

    Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering verward met een uitvaartverzekering. Maar een uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van een uitvaart of begrafenis mee te betalen.

    Een ander belangrijk verschil is dat een uitvaartverzekering bij overlijden altijd uitkeert, maar een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering.

    Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering en wordt ook wel een risicoverzekering of een nabestaandenverzekering genoemd.

    Medische acceptatie

    Een verzekeraar probeert het risico op overlijden te bepalen op basis van je gezondheid, leeftijd, inkomen en ook rookgedrag. De verzekeraar zal je dan ook vragen om een vragenlijst in te vullen om aan te tonen dat je gezond bent. Maar het kan zijn dat de verzekeraar verder gaat en ook een medische keuring vraagt. Bijvoorbeeld als je een erg hoog bedrag wilt laten uitkeren.  

    Als je niet volledig gezond bent houdt dat voor de verzekeraar in dat je een groter risico op overlijden hebt vergeleken met een gemiddeld gezond persoon. De premie kan dan hoger uitvallen en in het uiterste geval kan de verzekeraar je zelfs weigeren te verzekeren.

    Tarieven zijn laatste jaren drastisch omlaag gegaan

    De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kunt u misschien wel enkele duizenden euro's besparen!

    Overstappen loont dus de moeite!

    Veel mensen denken dat overstappen gedoe is, maar dat valt reuze mee. Als je overlijdensrisicoverzekering verpand is aan je hypotheek, kan het zijn dat de hypotheekverstrekker kosten rekent als je wilt overstappen. 

    Let op: zeg nooit je oude verzekering op voordat je bij de nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

   • Keyman verzekering

    Een keyman is een voor de organisatie erg belangrijk figuur. Het is vaak de (mede)-eigenaar van een onderneming maar het kan ook een werknemer zijn.

    Als een keyman wegvalt door overlijden of arbeidsongeschiktheid kan er veel indirecte schade ontstaan. Net als in de topsport kost het vervangen van de sterspeler veel moeite en geld.

    De organisatie doet er daarom goed aan om het risico van overlijden af te dekken met een keymanverzekering. 

    Wat is een keymanverzekering

    De keymanverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij de sterspeler van de organisatie wordt verzekerd.

    De keymanverzekering is dus gericht op de continuïteit van de organisatie na het overlijden van een eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen de onderneming.

    Premies zijn de laatste jaren drastisch verlaagd

    Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten:

    • welke kosten worden ingehouden
    • kunt je makkelijk overstappen naar een andere vorm
    • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
    • en zo voort

    Ben je op zoek naar een goedkope OVR? Bekijk dan goed wat je precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren kapitaal.

    Hoogte verzekerd kapitaal

    De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de kwaliteit en de invloed van de keyman. Leidraad hierbij kan zijn in welke mate de keyman direct en indirect verantwoordelijk is voor de omzet. Of  wat de kosten zijn voor het aantrekken van een vervanger uit de markt volgens de gangbare tarieven. 

    Keymanverzekering is geen compagnonsverzekering

    Een keymanverzekering is overigens iets anders dan een compagnonsverzekering.

    Een Compagnonsverzekering is ervoor bedoeld om compagnons binnen een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap in staat te stellen de erfgenamen van de overleden compagnon uit te kopen en zelf de onderneming voort te zetten.

   • Compagnonsverzekering

    In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF, een CV of een BV. In de vennootschapsakte worden vaak van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten komt te overlijden.

    Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde 'overnamebeding'. 

    Bij uitkoop van de nabestaanden moet er contant worden betaald. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de middelen van de onderneming vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan zit de onderneming met extra financieringslasten en het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Uitkoop van erfgenamen kan dus het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

    Wat is een compagnonsverzekering?

    Hierbij sluiten jij en je medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de 'overblijvende' compagnon(s).

    De Fiscus stel duidelijke eisen aan de compagnonsverzekering. Het is belangrijk de compagnonsverzekering 'kruislings' te sluiten. Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

    Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren/vennoten. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich moeten bezighouden met de bedrijfsvoering (met alle zorg van dien).

    Hoogte verzekerd kapitaal

    De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de waarde van de onderneming, maar kan ook gelijk zijn aan het bedrag wat is afgesproken.

    In de vennootschapsakte kan namelijk zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen.

    Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden niet afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

    Overstappen naar goedkoper tarief

    De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kan misschien wel enkele duizenden euro's worden bespaard!

    Let op: zeg nooit je oude verzekering op voordat je bij de nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

   • Gemengde verzekering

    Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

    Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

    Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

    Rekenhulpen - Leven & Overlijden (Uitvaart)

    Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!